november 8, 2016

De edle dråpene fra Madeira

Madeira

Bli kjent med en av verdens lengst levende vin

I utgangspunktet virker Madeira som et lite egnet sted for dyrking av vin. Med sitt klima er det rart dette stedet er opphavet til produksjon av verdens fineste, mest delikate og særpregede viner.

Tilsatt sprit

Som så mange andre gode oppfinnelser ble også Madeira til ved en tilfeldighet. Kort tid etter at øya ble oppdaget, ble den raskt til en mellomstasjon for skip i langfart. Vin var et av produktene som ble lastet og fraktet med båtene og for at vinen skulle ha bedre holdbarhet på de lange reisene, ble det tilsatt en skvett med brennevin.

Det ble registrert at vinen som hadde vært med på en lengre sjøreise, som hadde vært utsatt for både store temperatursvingninger og båtens rulling, var langt bedre enn den ferske vinen. Å transportere vin på denne måten for å oppnå en høyere kvalitet ble imidlertid altfor dyrt og en ny metode for varmebehandling av vin i ovn ble utviklet.

Madeiras klassiske druer

Vintypen Madeira slik vi kjenner den i dag var nå en realitet. De klassiske druene på Madeira er Sercial, Verdelho, Boal og Malvasia (Malmsey) ofte omtalt som de edle sortene. Rart nok dekker disse druene bare ca 10 % av det dyrkede arealet.

Varmeprossesen av vinen kalles Estufagem.

Produksjon av Madeira skjer etter tre ulike oppvarmingsmetoder. Den enkleste metoden er oppvarming av viner som er gjæret helt tørre. Vinen blir samlet i store tanker som varmes opp til ca 45-50grader Celsius i minst tre måneder. Vinen kjøles ned og brennevin tilsettes og sødmen justeres ved å tilsette søt druemost eller søt vin.

En noe bedre metode som benyttes for høyere kvalitetsvin er å plassere vin i 600 lites fat som så blir varmet opp til ca 30-40 grader Celsius. Modningen foregår over en periode på opp til et år.

Naturmetoden benyttes til de edle druesortene

For de fire edle sortene av druer som tidligere nevnt, benyttes naturmetoden. Her plasseres vinen i fat som settes langs takbjelkene på loftet i lagerhusene, disse Vinhos Canteiros lagres på denne måten i flere år og gjennomgår en sakte modningsprosess under varierende temperaturforhold.

I noen av disse vinene tilsettes også brennevin før modningen starter, dette gjør vinen dyrere da spriten vil fordampe under Estufagem.

Druene Boal og Malmsey gjærer med skallene i mosten og spriten tilsettes på et tidlig tidspunkt for å bevare restsødmen i vinen.

Sercial og Verdelho gjærer uten skall og får først spriten tilsatt etter at gjæringen er ferdig, disse vinene får også sødmen justert hvis det er ønskelig.

Tradisjonelt sett er Sercial tørrest fulgt av Verdelho og så kommer Boal med Malmsey som den søteste. Hvis druens navn er angitt på etiketten gir det en indikasjon på vinens sødme.

Ellers blir benevnelsene Dry, medium Dry, medium Sweet og Sweet benyttet.

Madeira har ekstrem lagringskapasitet

Madeira karakteriseres ved høy syre og aromaer som viser den oksidative framstillingsprosessen med karamell og tørket frukt.

Den høye syren og den oksidative framstillingsprosessen gjør Madeira til et produkt med ekstrem lagringskapasitet. Årgangsmadeira kan lagres i det uendelige og vin fra 1700 tallet er fortasatt en nytelse.


Legg igjen en kommentar